Mobilbruk i bil – er det verdt det?

Årets kampanjetema: Mobilbruk i bil

Hjelp oss ved å holde blikket på veien

2022 var et hardt år i trafikken og veldig mange mistet livet eller ble alvorlig skadet.
Teksting mens man kjører bil er ulovlig i Norge. Likevel er det er økende problem som dessverre fører til farlige trafikksituasjoner og unødvendige og alvorlige skader.

Personskadeforbundet setter derfor viktig og nødvendig fokus på mobilbruk og bilkjøring
for årets Skadefri dag-kampanje. Hjelp oss ved å holde blikket på veien og ikke mobilen.

På et øyeblikk kan du miste alt …

«Skal bare sjekke kartet …»

«Skal bare se den siste kommentaren …»

Kart sjekkes som sjåfør. Skadefri dag.

Mobilbruk i bil – er det virkelig verdt det?

Det er overraskende stor fare ved mobilbruk i bil. Mobiltelefoner har blitt en integrert del av hverdagen vår, men når de brukes i situasjon kan det føre til alvorlige konsekvenser. Spesielt når det kommer til bruk av mobiltelefon mens du kjører. Vi må alle minnes på farene ved mobilbruk i bil og hva konsekvensene ved en distraksjon bak rattet kan føre til.

Bot for mobilbruk i bil

Første februar 2023 ble bot for mobilbruk satt opp til kr 9 700,–. I tillegg får du tre prikker i førerkortet hvis du blir tatt for å bruke håndholdt mobiltelefon mens du er sjåfør. Uforholdsmessig høyt? Selv syns vi ikke det all den tid bot for mobilbruk er innført for å redusere personskader forårsaket av uoppmerksomhet bak rattet.

Hvorfor Skadefri Dag?

Personskadeforbundet markerer nasjonal, årlig personskadeforebyggende og holdningsendrende kampanje SKADEFRI DAG 1. juni

Siden 2020 har Personskadeforbundet årlig markert den nasjonale holdningsendrende og skadeforebyggende SKADEFRI DAG-kampanjen 1. juni. Målet er å bidra til en nedgang i antall ulykker med alvorlig personskade.

Personskader som følge av ulykker, forgiftninger og vold koster samfunnet om lag 100 milliarder årlig og skadeforebygging er derfor et viktig samfunnsøkonomisk anliggende.

Personskadeforbundet LTN har jobbet med skadeforebygging i nærmere 40 år og ideen til Skadefri Dag kampanjen kom fra et ønske blant medlemmene om å ha et årlig arrangement for økt bevisstgjøring.

Skadefri Dag 1. juni er foreningens helt egne organisasjonsdag og er offisielt registrert hos Frivillighet Norge. Hvert år samler organisasjonens 30 lokallag seg rundt et relevant tema knyttet til skadeforebygging og gjør viktig og variert informasjons arbeide for å øke bevisstheten hos nordmenn for å bidra til en reduksjon i skadestatistikken.

Siden kampanjens oppstart har en viktig del av strukturen vært en måned lang digital informasjonskampanje som starter 1. mai og som kjøres frem til Skadefri Dag 1. juni.