Hvorfor Skadefri Dag?

Personskadeforbundet markerer nasjonal, årlig personskadeforebyggende og holdningsendrende kampanje SKADEFRI DAG 1. juni

Siden 2020 har Personskadeforbundet årlig markert den nasjonale holdningsendrende og skadeforebyggende SKADEFRI DAG-kampanjen 1. juni. Målet er å bidra til en nedgang i antall ulykker med alvorlig personskade.

Personskader som følge av ulykker, forgiftninger og vold koster samfunnet om lag 100 milliarder årlig og skadeforebygging er derfor et viktig samfunnsøkonomisk anliggende.

Personskadeforbundet LTN har jobbet med skadeforebygging i nærmere 40 år og ideen til Skadefri Dag kampanjen kom fra et ønske blant medlemmene om å ha et årlig arrangement for økt bevisstgjøring.

Skadefri Dag 1. juni er foreningens helt egne organisasjonsdag og er offisielt registrert hos Frivillighet Norge. Hvert år samler organisasjonens 30 lokallag seg rundt et relevant tema knyttet til skadeforebygging og gjør viktig og variert informasjons arbeide for å øke bevisstheten hos nordmenn for å bidra til en reduksjon i skadestatistikken.

Siden kampanjens oppstart har en viktig del av strukturen vært en måned lang digital informasjonskampanje som starter 1. mai og som kjøres frem til Skadefri Dag 1. juni.