Bot for mobilbruk i bil

Bot for mobilbruk i bil

Bot for mobilbruk i bil er et verktøy for å redusere bruk av håndholdt mobiltelefon mens du er sjåfør.

 

Første februar 2023 ble bot for mobilbruk satt opp til kr 9 700,–. I tillegg får du tre prikker i førerkortet hvis du blir tatt for å bruke håndholdt mobiltelefon mens du er sjåfør. Uforholdsmessig høyt? Selv syns vi ikke det i og med at bot for mobilbruk er innført for å redusere personskader forårsaket av uoppmerksomhet bak rattet.

Hovedregelen i forskriften om bruk av mobiltelefon i bil, er at du som fører av bilen ikke må bruke håndholdt mobiltelefon når du kjører. Forbudet gjelder all betjening av funksjonene på telefonen, så lenge telefonen regnes for å være håndholdt.

Det er selvsagt fullt mulig å unngå bot for mobilbruk. Under har vi satt sammen noen enkle tips fra NAF for å unngå bot for mobilbruk:

  • Ikke ha mobilen i hånda mens du er sjåfør
  • Bruk mobilen kun til å foreta eller motta samtaler – via mobilholder eller håndfrisystem
  • Still inn navigasjon på forhånd
  • Musikk, podkast og lignende må kunne styres via fastmontert skjerm, knapper på rattet eller via stemmebruk

Hvorfor høy bot for mobilbruk?

Ved å heve bot for mobilbruk til i underkant av kr 10 000,– er håpet at flere og flere av oss lar mobiltelefonen være i fred mens vi kjører bil. Da minimerer vi risikoen for skader når du kjører bil og bruker mobiltelefonen. Det skal nemlig ikke mange sekundene til før du kan volde deg selv eller andre betraktelig skade hvis du ikke har fullt fokus på veien når du kjører bil. Få sekunders blikk på telefonen i 80 km/t tilsvarer faktisk at du kan ha kjørt i blinde i over hundre meter! Det hadde vel de færreste av oss sagt ja til å gjøre som et frivillig eksperiment …

Hva betegnes som bruk av mobiltelefon?

Man kan spørre seg hva som betegnes som bruk av mobiltelefon når det er snakk om bot for mobilbruk. Bot for mobilbruk får du hvis du bruker håndholdt mobiltelefon mens du er sjåfør. Du kan med andre ord risikere bot med en gang du plukker opp telefonen i hånda. Selv om du står i kø eller venter på grønt lys. I tillegg vil du få bot for mobilbruk hvis du kommuniserer via meldingsapper, titter på sosiale medier, leser nettaviser og annen surfing på nett, selv om mobiltelefonen er «lovlig» plassert i mobilholderen. Du kan motta og igangsette samtaler hvis telefonen er koblet til et håndfri-system eller er plassert forskriftsmessig i en egen mobilholder ved siden av rattet. Aller helst bør du starte eller motta samtaler via stemmestyring.

Hvordan unngå bot for mobilbruk?

Det er fullt mulig å bruke mobilen lovlig mens du kjører bil. Det aller enkleste er å styre telefonen via en touchskjerm i bilens dashbord. Da kan du enkelt starte og motta samtaler.

Hvis du ikke har en bil med løsning for touchskjerm til mobilen, kan du sette mobilen i en holder som står ved siden av rattet. Da kan du lovlig starte og motta samtaler, men det anbefales å minimere antall tastetrykk for å finne frem til riktig kontakt for eksempel.

Det er også lovlig å trykke på svar- og avsluttknappene på eventuelle øretelefoner hvis disse er koblet til telefonen på forhånd. Da er det ikke nødvendig at telefonen står i en holder. Skal du derimot taste et telefonnummer eller lete frem en kontakt, må telefonen stå i en egen holder. Det er ikke lov å taste på mobiltelefonen hvis den ikke er forskriftsmessig festet.

Kan du bruke navigasjonen lovlig mens du kjører bil?

For å kunne bruke navigasjon lovlig via mobil, må mobilen sitte i en holder. Vær oppmerksom på at du må ha tastet inn adresser på forhånd. Det er ikke tillatt å bruke navigasjonen på telefonen aktivt mens du kjører, men du kan følge veianmerkninger løpende.

Navigasjon via touchskjerm omfattes av den alminnelige aktsomhetsnormen i trafikklovens paragraf 3. Det betyr at du i så liten grad som mulig skal ta oppmerksomheten bort fra kjøringen. Navigasjon via touchskjerm er tillatt, men du bør taste inn adresser på forhånd slik at du slipper unødige distraksjoner underveis.

Bot for mobilbruk ved avspilling av musikk?

Kan du risikere å få bot for mobilbruk hvis du spiller musikk eller podkaster via mobiltelefonen? Ja, hvis du har telefonen løst i bilen og plukker den opp for å skifte sang, styre volum eller lignende. For å unngå bot for mobilbruk ved avspilling av lydfiler, bør alt kunne styres via en fastmontert skjerm i bilen, via knapper på rattet eller via stemmebruk. Altså via håndfrisystemet.

Bot for mobilbruk OG tre prikker

I tillegg til en bot for mobilbruk på kr 9 700,– vil du også få tre prikker i førerkortet ved en overtredelse. Får du mer enn åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet i seks måneder. Det i seg selv er anagelig et godt argument for å overholde bestemmelsene i trafikkloven. Etter tre år foreldes prikkene, eller de nullstilles når du får tilbake førerkortet etter seks måneder.

Kraftig økning i beløpet ved bot for mobilbruk

De siste to årene har bot for mobilbruk steget kraftig. 1. januar 2021 økte bøtesatsene fra kr 1 700,– til kr 5 000,– for overskridelse. 1. mars 2022 steg det ytterligere til kr 7 450,– og 1. februar 2023 ligger boten på kr 9 700,–. Det betyr en økning på 470%. Den kraftige økningen er ment som et «skremsel» for å få oss til å legge fra oss telefonen når vi kjører, i aller beste velmenende. Skremselspropaganda er vanligvis ikke noe de fleste av oss reagerer på, men andre tiltak som ren informasjon har dessverre ikke ført til reduksjon av mobilbruk i bil. I stedet skrives det ut flere forelegg enn tidligere. Forhåpentligvis har de nye, høye satsene en forebyggende effekt som kan redusere ulykker.

Vi i Personskadeforbundet har laget en formell høringsuttalelse om at den økte inntjeningen som nå kommer statskassa til gode i form av økte bøtesatser, skal øremerkes arbeid og tiltak for å bedre trafikksikkerheten. 

Skadefri dag mot mobilbruk i bil

Skadefri dag er en kampanje som ønsker å få ned antall personskader totalt gjennom hele året, men som konsentreres rundt 1. juni. Denne datoen hvert år har vi en visjon om å se en signifikant reduksjon i antall ulykker. Vi arbeider for å redusere alle typer personskader, men vi ser at der vi kan utgjøre størst forskjell er å øke oppmerksomheten rundt risikoen ved mobilbruk i bil. Kanskje tenker du deg om én gang til neste gang du er på vei for å sende en melding mens du kjører, og lar være. Og kanskje er det akkurat det som skulle til for at du skulle oppleve nok en skadefri dag selv.